Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Kraftverksstationen i Finnfors i tidstypisk jugendstil. Foto: Skellefteå museum.

Med naturen som förebild

Den internationella jugendstilen, eller art noveau som var dess mera allmänna benämning, byggde till stor del på samma tankar som nationalromantiken. Man ville bort från det klassiska och traditionstyngda stilimiterandet. Man ville istället skapa nya ideal, nya former och nya drömmar. Naturens organiska mjukhet fick stå som förebild för det nya formspråket. Skillnaden var att jugendarkitekturen inte blickade bakåt, bara framåt. Under det tidiga 1900-talet förekommer både jugend och nationalromantik. Drag från båda stilarna används ofta på samma byggnad. Den nya konsten var ett medvetet brott mot alla klassiska regler. Alla former löstes upp och ett helt nytt formspråk skapades.

Tak – Taken var ofta brutna och ibland valmade, belagda med målad, skivtäckt plåt, eller tvåkupigt tegel.
Fasader
– Slätputs eller spritputs utfördes i ljusa färger. Träfasader kunde ha liggande eller stående panel.
Färger
– De ljusa fasadputserna kunde vara pigmenterade i gula, grågröna eller rosa kulörer. Panelfasaderna vanligtvis målade i rött och vitt.
Fönster
– Korspostfönster med de övre lufterna småspröjsade. Ibland var spröjsarna böjda. Fönster målades gröna, röda eller gula.
Portar
– Portar kunde vara fernissade, eller målades i likhet med fönstren.
Övrigt
– Utsmyckningar och ornament utfördes med böljande former efter förebilder från naturen.