Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Hantverksblad & skrifter

Här har vi samlat vår utgivning av hantverksblad och småskrifter, som kan skrivas ut och användas.
De finns också att hämta (gratis!) på Skellefteå museum, Västerbottens museum i Umeå och på Skogsmuseet i Lycksele.