Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Bild: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Takstolar har funnits sedan medeltiden men blev vanliga under 1800-talets senare del. Takstolen möjliggjorde brantare takfall och större takutsprång, vilket var populära stildrag under 1800-talets slut. Äldre takstolar tillverkades av handbilat virke medan takstolar tillverkade efter sekelskiftet 1900 är gjorda av sågat virke. I sin enklaste form består en takstol av två mot varandra lutande sparrar som möts i taknocken och nedtill sammanbinds av en horisontell bjälke. Dagens småhus är vanligtvis försedda med någon form av fackverkstakstolar och ett tätt, längsgående rote.