Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Trä är ett av de vanligaste konstruktionsmaterialen i Västerbotten. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Genom sina goda egenskaper har trä sedan länge varit, och är fortfarande, ett av våra vanligaste konstruktionsmaterial. Trä har isolerförmåga, är lätt att bearbeta och har hög styrka i förhållande till sin vikt. Det är förnybart, lätt att reparera och är möjligt att återanvända eller utvinna energi ur. Förutom timmer har några olika typer av trästommar förekommit. Här beskrivs tre som har varit vanliga i just Västerbotten.