Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Äldre grindar är ofta både vackra och funktionella. Foto: Skellefteå museum.

Äldre grindar är ofta både vackra och funktionella. Traditionellt var grindar och grindstolpar ofta fint utsmyckade. Finns en äldre grind på gården är den väl värd att bevara. Träkonstruktioner i utomhusmiljö, såsom grindar, är dock mycket utsatta för fukt och röta och hållbarheten är knappast mer än 30-40 år. Förr i tiden togs grinden in vintertid för att hålla längre. En grind kan också kopieras och nytillverkas med en äldre som förlaga. Det är då viktigt att använda bra tätvuxet virke och se till att konstruktionen är gjord så att vatten inte kan rinna in och samlas i knutpunkterna.