Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Måste delar av stommen bytas ut är det särskilt viktigt att torrt virke används för att inte torksprickor ska uppstå. På bilden lagas en stomme av regelvirke och timmer. Foto: Fredrik Lindström.

Eftersom trä krymper när det torkar kan torksprickor lätt uppstå i den här typen av trästommar mellan de stående reglarna eller planken om inte virket torkat tillräckligt innan huset byggdes. Detta gör stommen otät. Måste delar av stommen bytas ut är det särskilt viktigt att torrt virke används av samma anledning.

Isoleringen i ett hus av regelverk eller med plankstomme har under åren ofta packats ihop, särskilt under fönstren. Det innebär att isoleringen måste fyllas på eller bytas ut för att invånarna inte ska uppleva huset som kallt och dragigt. Det tunna virket i plankhusen gör också att de idag ofta tilläggsisoleras. För att inte förvanska husets karaktär utvändigt bör tilläggsisoleringen göras invändigt.