Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Såpskurning av ett brädgolv. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Gamla skurgolv har en varm och behaglig träyta. Genom slitage och mångårig såpskurning har de fått en hård och ljus yta som faktiskt är ganska tålig. Slipa inte ett gammalt skurgolv! Med slipningen förstör man den hårda, smutsavvisande ytan, som det sedan tar många år att åter arbeta upp. Oljade golv är egentligen ingen gammal tradition, utan får ses som ett modernt sätt att få en mera smuts- och vattenavvisande yta, utan att golvträets levande karaktär helt förloras. Golvolja är i vart fall att föredra framför dagens moderna golvlacker, som ger trägolven en syntetisk och livlös yta.

Traditionell såpskurning har inte varit någon medveten ytbehandlingsmetod i sig utan ett praktiskt sätt att vårda ett obehandlat trägolv. Upprepad rengöring och såprester som stannat kvar i ytan har med tiden bildat ett skyddande skikt och framför allt underlättat följande rengöring. Den hårda ytan är dock faktiskt ganska tålig och bör inte slipas bort eftersom man då förstör det smutsavvisande skiktet som det tar många år att åter arbeta upp. Ett såpskurat golv har ett utseende som bara användning och tiden kan ge – det går inte ta genvägar till ett sådant utseende. Glöm alla tips som kalkning eller annan konstgjord infärgning av ytan, en sådan yta åldras på ett mycket tråkigt vis när den nöts igenom. Av samma orsak är det skäl att avråda från att försöka betsa eller lasera ett trägolv till ”gammalt” utseende, en sådan yta kan heller inte lagas tillfredsställande utan det blir då omslipning eller täckmålning som gäller. Det handlar mer om att påbörja den behandling som så småningom leder fram till det utseendet och just ”den” ytan. För den skull är såpskurning ingen speciellt arbetskrävande metod, utan ett alternativ väl värt att överväga om man har eller ska lägga in ett massivt trägolv. Som i så många andra sammanhang är det kvaliteten på underlaget som bestämmer slutresultatet. Det går inte att med någon behandling få ett vackert golv om virket från början är uselt. Bra golvvirke bör vara jämnvuxet, moget och möjligast kvistfritt.

Hur såpskurar man?

Det finns en mängd tips och råd om hur man såpskurar ett trägolv, men allra bäst är om man går tillväga som om det gäller en grovrengöring. Börja med att fukta golvet med kallt vatten för att undvika torkränder. Använd aldrig varmt vatten vid såpskurning eftersom det får golvet att gulna! Skura golvet i brädornas längdriktning, ett antal plankor åt gången, med kallt vatten och linoljesåpa. Skölj därefter bort såpvattnet ordentligt med kallt vatten och ta upp skurvattnet med en skurtrasa. Låt inte såpvatten ligga kvar på golvet och torka in eftersom det bidrar till att golvet gulnar. Flytande såpa rekommenderas i de flesta beskrivningar, men kan man få tag på såpa i fast form kan den vara bättre, eftersom för mycket flytande såpa lättare blir klibbig på icke sugande delar som kvistar om eftersköljningen inte är fullständig. Moderna kraftiga skurmedel, om man alls behöver använda sådana, måste sköljas bort mycket ordentligt eftersom de i allmänhet torkar ut och gör ytan än mer mottaglig för smuts.