Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Under sommaren och hösten 2013 har Hålla Hus utställning på Skellefteå museum varit stängd på grund av flytt och ombyggnad. Den 26 november öppnar utställningen åter. Du hittar den nu i västra änden av flygeln på bottenvåningen tillsammans med arkiven och biblioteket under samlingsnamnet Forskarrum Nordanå.

Bo, bodde, bott var ett Skapandeskolaprojekt våren 2013 som ville väcka barn och ungas intresse för boende, byggnader, dess material och tekniker genom tiderna. Arbetet var uppdelat i tre delar.

Del 1 – Eleverna besökte utställningen Hålla hus på  Skellefteå museum på Nordanå, och skapade i målningstekniker från förr, ex. filmjölkmålning och björkådring.

Del 2 – eleverna fick i hemuppgift att undersöka huset eller byggnaden som de själva bor i, och besvarar några frågor. Sådant som byggnadsår, ombyggnationer och husets material ut- och invändigt och dessutom skulle man rita av huset så gott man kunde. De elever som velat, visar sina  bilder på denna hemsida www.utv.lillaproducenten.se/hallahus Bilderna kan ses genom att klicka på respektive skola i vänsterspalten.

Del 3 – Klassen gör ett återbesök på Nordanå under maj/juni 2013 för att se, teckna och lära mer om de gamla husen som finns på området. Stil- och samhällshistoria avslutat med eget skapande på temat bygga och bo.

Genomfört tillsammans med Kulturpedagog Anneli Rundström Karlsson/Skellefteå museum våren 2013. I spalten till vänster på hemsidan kan du klicka dig vidare och se resultatet från den hemuppgift som eleverna fick efter del 1 av Bo, bodde, bott, indelade efter skola.